Ørjan Langhelle

Jeg heter Ørjan Langhelle og kommer fra et tettsted 5 mil Nordøst for Bergen, Stanghelle. IT og teknologi har alltid vært av stor interesse, og sommeren 2003 fullførte jeg min IKT-driftsoperatør utdannelse, og jobbet hos Nordisk Språkteknologi på Voss. Nå bor jeg i Kristiansand og har også fullført en bachelor i multimedieteknologi og -design ved Universitetet i Agder her. For tiden jobber jeg for JDD Utstyr, Heinemann og driver noe frilans. Dette for å kunne dekke et bredt spekter innen IT-drift, design og utvikling.

Mine målsetninger

  1. Tilegne meg mer arbeidserfaring innen flest mulige områder.

  2. Etablere meg som fagperson innen foto, video og webdesign.

  3. Aktivt søke å utvikle meg innen feltet og være oppdatert på ny teknologi.

Erfaring

Slik fordeler erfaringen min seg innen ulike områder.
Webutvikling - 5 år
Foto - 4 år
Video / Videorelatert - 3 år
IKT - 3 år
Design - 1 år