abelo.no

Abelo.no

12.06.14 inngikk jeg en kontrakt med organisasjonen ABELO. ABELO er en organisasjon som gir informasjon om kvinners helse, barn og familie. Målgruppen er hovedsakelig personer med innvandrerbakgrunn. Jeg er innleid som konsulent med ansvar for utvikling og design av den nye nettsiden deres, og fredag 27.06.14 ble den norske utgaven av den nye nettsiden tilgjengelig på nett. Det vil bli laget flere språkversjoner – engelsk, somali og tigrinya – i perioden juli til september, og i løpet av vinteren kommer siden også på arabisk. ABELO kommer også på Facebook.

Abelo.no